Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Přispíváme ke snižování nezaměstnanosti a k podpoře sociálního začleňování. Snažíme se výrobní program maximálně přizpůsobit možnostem a potřebám zaměstnanců.

Vzdělávání

Realizujeme a podporujeme informační a vzdělávací aktivity směřující ke zlepšení podmínek osob se zdravotním postižením. Podporujeme prohlubování celoživotního vzdělávání, podpora využívání nových komunikačních medií.