Analýza školy

A: Analýza pedagogických a didaktických dovedností učitelského sboru v oblasti využití zapojení ICT

Učitelé používají při své práci rozmanité techologie. Jak ICT využívá vaše škola? Pokud na tuto otázku neznáte odpověď, tak vstupní analýza je správným nástrojem, uvažujete-li o koncepčním využití ICT ve vaší škole. Pokud připravujete dlouhodobou strategii vaší školy je tato analýza velice důležitá pro správné nastavení.

On-line formulář pro vstupní analýzu.

analza2

 • Výstupy analýzy
 •  Zhodnocení aktuálního stavu využití moderních technologií ve výuce v oblastech:
 • - vnímání role ICT ve výuce u učitelů
  - ICT v plánech školy
 • - znalosti učitelů
 • - DVPP v ICT
 • - přístupnost / dostupnost ICT 
 • - příprava a realizace s využitím ICT
 • - vnímání potřebnosti
 • - vliv aktuálních trendů na učitele
 •  identifikace slabých a silných stránek
 •  ucelená představa o aktuálním stavu školy, možnosti a příležitosti dalšího rozvoje
  -------------------------------------------------------------------------
 •  Na základě výstupů analýzy dáváme konkrétní doporučení a identifikaci potřeb rozvoje pedagogického sboru.
 •  Pomáháme při realizaci doporučení !

Cena

Kompletní vstupní analýza: 19 000 Kč*

*Ceny jsou uvedeny včetně DPH

 Kontakt pro objednávky a dotazy: 
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon:777 002 379

 

B: Analýza aktuálního stavu školy, interpretace výstupů analýzy a doporučení koncepčních kroků pro další rozvoj školy

SWOT analýza aktuálního stavu školy funguje jednak jako evaluační nástroj, jednak jako východisko pro formulaci Koncepce rozvoje školy
Na základě požadavku školy nebo zřizovatele, popř. OŠ pověřených obcí (ORP) uskutečníme analýzu školy. Škola nebo i zřizovatel (podle toho, kdo analýzu objedná) tak získá na základě nezávislého posouzení zvnějšku analytickou komparaci mapující školu ze dvou úhlů:

 • z pohledu vedení školy
 • z pohledu ostatních pedagogických pracovníků.

V průběhu jednoho týdne osobní návštěvou a působením konzultanta-analytika ve spolupráci s vedením školy a ostatními pracovníky školy a následně během 2-3 týdnů vypracujeme analýzu aktuálního stavu školy (či školského zařízení), v níž pojmenujeme její silné stránky a příležitosti, ale také slabiny a ohrožení. Na základě těchto zjištění připravíme návrh koncepce školy pro budoucnost, soubor klíčových kroků pro realizaci záměru převedených do podoby krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých cílů. Součástí analýzy je rovněž zmapování stavu kultury školy.
Výstupem analýzy a ziskem pro školu (vedení i pedagogický sbor), popř. zřizovatele je pak vcelku přehledná zpráva o aktuálním stavu dané školy (školského zařízení), o jejích perspektivách a další možné cestě, takže v důsledku toho také i představa, jak o stavu podmínek pro naplňování ŠVP vaší školy, tak i o finančních a další potřebách k zajištění dalšího rozvoje školy, a to včetně doporučení k realizaci souboru kroků a opatření pro vedení školy i pedagogický sbor i doporučení pro další vzdělávání.

Se SWOT analýzou mají konzultanti-analytici dlouholeté bohaté zkušenosti, neboť ji uskutečňují komplexně a v plném rozsahu.


V případě zájmu o analýzu pište na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Po upřesnění parametrů vám vystavíme cenovou kalkulaci.

 

 

Přihlaste se k odběru novinek

Chcete-li být včas informováni o všech našich novinkách a speciálních akcích.

Zákaznická podpora