Testování jako nástroj moderního pedagoga

V rámcisemináře seznámíme účastníky se základním pojmoslovím oblasti testování s důrazem na typy úloh (otevřená x uzavřená; s výběrem odpovědí, úloha s uspořádáním odpovědí; dichotomické úlohy). Vysvětlíme důležitost systematizace práce s daty, jejich význam při vyhledávání úlohy podle specifických požadavků, jako je úroveň obtížnosti, tematický celek učiva, vazba na RVP či konkrétní klíčové slovo. V průběhu semináře představíme jednotlivé části testové úlohy. Cestou konkrétních zadání si přítomní učitelé vyzkouší ovládání softwaru určeného k tvorbě a úpravě testových úloh a testů. Všichni si na počítači vyzkouší tvorbu vlastní základní testové úlohy i s možností vložení doplňkového média (obrázek, text).

Rozsah: 4 x 45 minut

Cílová skupina: Seminář je určen pro učitele základních a středních škol

Cena: 10 000 Kč + DPH (počet 10 účastníků) 

Přihlaste se k odběru novinek

Chcete-li být včas informováni o všech našich novinkách a speciálních akcích.

Zákaznická podpora