On-line nástroje ve výuce

Seminář je věnován seznámení s možnostmi využití online nástrojů z důvodu zatraktivnění a zpestření vyučovacích hodin. Využívání myšlenkových map, slovních mraků, virtuální multimediální nástěnky, grafického online editoru rozvíjí individuální potřeby a požadavky žáka, jeho schopnosti a dovednosti a individuální tempo učení. Seminář je založen na praktických ukázkách využití ve vyučovacích hodinách.

Cíl semináře: Inspirovat vyučující, aby žáka moderní formou přiměli k aktivní spolupráci během vyučovacích hodin, vedli k rozvoji jeho logického myšlení, zvyšovali jeho informační a čtenářskou gramotnost. Účastníci si prakticky vyzkouší vytváření vlastních online aktivit, které mohou aplikovat ve vyučování.

Rozsah: 4 x 45 minut

Cílová skupina: seminář je určen pro učitele základních a středních škol

Cena: 9 000 Kč + DPH do 8 účastníků, každý další účastník 500 Kč + DPH (maximální počet účastníků je 20)Přihlaste se k odběru novinek

Chcete-li být včas informováni o všech našich novinkách a speciálních akcích.

Zákaznická podpora