Aktuality z oblasti výzev

logo msmt

Vyhlášení výzvy č. 02_16_012 Gramotnosti

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 20. ledna 2016 výzvu č. 02_16_012 Gramotnosti v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí dle textu výzvy: 21. ledna 2016. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 14. března 2016.

Více ZDE.

Vyhlášení výzvy č. 02_16_011 Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 20. ledna 2016 výzvu č. 02_16_011 Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik průřezových témat a mezipředmětových vztahů v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí dle textu výzvy:  21. ledna 2016 . Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 24. března 2016.

Více ZDE.

Vyhlášení výzvy č. 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol I.

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 20. ledna 2016 výzvu č. 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol I. v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí dle textu výzvy:  21. ledna 2016 . Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 3. března 2016.

Více ZDE.
 
Připravují se i další výzvy. Prohlédněte si avíza výzev OP VVV.
 
Šablony
 
K dispozici máme aktuálně "avízo" projektů šablonového typu.  Tyto projekty se připravují na jaro 2016.
 
Šablony pro MŠ a ZŠ (bez ZŠ speciálních): 

1. Personální podpora
1.1. Chůva – personální podpora MŠ 
1.2. Školní asistent – personální podpora MŠ a ZŠ 
1.3. Školní speciální pedagog – personální podpora MŠ a ZŠ 
1.4. Školní psycholog – personální podpora MŠ a ZŠ 
1.5. Sociální pedagog – personální podpora MŠ a ZŠ 

Šablony výhradně pro
2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ
2.1. Podpora kvality práce ředitele MŠ – koučování
2.2. Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ – individuální 
2.3. Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ – týmový 
2.4. Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize 
2.5. Sdílení zkušeností předškolních pedagogů z různých MŠ prostřednictvím vzájemných návštěv 
2.6. Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ 

3. Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ 
3.1. Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ 
3.2. Individualizace vzdělávání v MŠ 
3.3. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

Šablony výhradně pro ZŠ (bez ZŠ speciálních): 

4. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ 
4.1. CLIL ve výuce na ZŠ 
4.2. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ (i zaměřené na inkluzi) – DVPP v rozsahu 20 hodin 
4.3. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 40 hodin 
4.4. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 40 hodin 
4.5. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 60 hodin 
4.6. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 60 hodin 
4.7. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin 
4.8. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 80 hodin
4.9. Podpora kvality výuky ve třídě prostřednictvím vzájemné spolupráce pedagogů ZŠ – interní mentoring 
4.10. Podpora kvality výuky ve třídě u pedagogů ZŠ – externí mentoring 
4.11. Podpora kvality práce ředitele ZŠ – koučování 
4.12. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ 
4.13. Tandemová výuka na ZŠ 
4.14. Sdílení zkušeností pedagogů z různých ZŠ prostřednictvím vzájemných návštěv 
4.15. Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin 
4.16. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ v oblasti inkluze 

5. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ 
5.1. Čtenářský klub pro žáky ZŠ ohrožené školním neúspěchem 
5.2. Čtenářský klub pro žáky ZŠ 
5.3. Klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti pro žáky ZŠ ohrožené školním neúspěchem
5.4. Klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti pro žáky ZŠ
5.5. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 
6. Spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

6.1. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

 

Aktuální výzvy IROP

V rámci Integrovaného regionální operačního programu mohou v tomto roce školy čerpat prostředky na infarastrukturu školy. 

Výzva 37 – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (alokace 1049 mil.)
Podporované aktivity – Infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol
 

Výzva 58 – Infrastruktura základních škol (alokace 705 mil.)
Podporované aktivity – stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků, rozšiřování kapacit základních škol, podpora sociální inkluze, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu, zájmové a neformální vzdělávání.

Výzva 45 – Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (alokace 547 mil.)
Podporované aktivity – Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje studentů, rozšiřování kapacit středních škol, podpora sociální inkluze, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu, zájmové a neformální vzdělávání.

Výzva 49 – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (alokace 211 mil.)
Podporované aktivity – Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání v oblastech komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd a ve schopnosti práce s digitálními technologiemi, zájmové a neformální vzdělávání. 

Přihlaste se k odběru novinek

Chcete-li být včas informováni o všech našich novinkách a speciálních akcích.

Zákaznická podpora